Linalab && !ME són Lina Bautista i Diego Suárez, dos artistes que s’han creuat per continuar les seves exploracions sobre el costat més analògic i manual, tant de la música com de la imatge. Tots dos busquen crear ambients sonors i visuals allunyant-se tot el possible dels mètodes digitals i generant-ho en temps real, dotant el show d’un caràcter improvisat.

Linalab, amb una trajectòria de més de sis anys, experimenta amb l’interès per les noves sonoritats i tecnologies per desenvolupar un projecte que camina entre el so, el soroll i la música, on construeix un discurs musical sobre el tractament en temps real de la guitarra, textures electròniques i ambients sonors.
https://www.mixcloud.com/linalab/linalab-me-vsltnt/

!ME és un artista multimèdia que es mou entre la fotografia, el videoart i la programació, que l’ha portat a investigar amb vídeo algorítmic i visuals generatius, reactius i interactius. Darrerament experimenta amb el costat més manual dels visuals en directe, realitzant-los en viu sense l’ajut d’ordinadors, només amb mitjans físics i químics.
https://www.facebook.com/notmevj/