ESC23

Escapada de Cultura i Creació Digitals

Hydra

File Edit View Help

Taller de visuals amb live coding

Hydra és una plataforma de live coding que ofereix la possibilitat de generar visuals en temps real mitjançant l'ús de línies de codi, permetent la creació i personalització de formes, colors, imatges i vídeos. A més, es destaca per ser una eina de codi obert, la qual cosa la fa accessible a una àmplia comunitat d'usuaris, fins i tot aquells que no tenen coneixements previs en programació. Amb Hydra, l'experimentació i l'aprenentatge creatiu es converteixen en una experiència intuïtiva i estimulant per als usuaris.

Citlali Hernandez (turbulente)

La Citlali (Ciutat de Mèxic, 1986) és dissenyadora industrial pel Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (UNAM), graduada del Màster en Arts Digitals a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, ​​així com del Diplomat transdisciplinari de recerca artística Trànsits (CENART), i el programa Fab Academy (Fab Lab Barcelona). Des d'una visió transdisciplinària, el seu treball com a artista busca experimentar amb les materialitats de la performance i els seus embolics amb cables, píxels i circuits per pensar en el cos com a camp de potencialitats. Citlali participa com a visualista al col·lectiu centrat en el codi com a eina expressiva en directe Toplap Barcelona, ​​i utilitza el llenguatge de programació obert Hydra com a eina principal d'experimentació. www.turbulente.net